Академія креативності ЧІКС

2014-08-17

/Files/images/default.png

Чернігівський регіональний центр Інституту обдарованої дитини НАПН України подав свій проект «Академія креативності ЧІКС» на конкурс «Територія розвитку» від відомого в Україні центру «Ахалар». Усі подані проекти можна побачити на сайті http://www.dobrodel.org.ua., і вони справді варті уваги, оскільки можна побачити, як оживає наша країна, скільки людей в Україні займаються благодійними проектами, роблять гарні справи, як багато чудових ідей ще не реалізовано, але завдяки активним небайдужим людям будуть реалізовані.

З нашим проектомможна ознайомитися на сторінці http://www.dobrodel.org.ua/project/389/


Коротко висвітлимо деякі положення проекту, який вже працює на базі Чернігівського національного педагогічного університету.

Назва проекту: Академія креативності ЧІКС (Чернігівські інтелектуальні креативні студенти)

Проблема: майбутнє нашої країни, її процвітання залежить, на нашу думку, не стільки від економічних, матеріальних чинників, скільки від рівня свідомості її громадян. Це як кола наводі, якірозповсюджуються і перетворюютьсередовище. Тому головна мета сьогодні - допомога, фасилітаціядуховного, творчого, інтелектуальногорозвитку людей, а особливо студентськоїмолоді, майбутніхучителів маленьких громадянУкраїни.

Цілі та задачі:створення та ефективна робота Академіїкреативності ЧІКС (Чернігівськіінтелектуальнікреативністуденти) в різнихнапрямках: проведеннятренінгівкреативності для студентів, учителів, батьків та дітей; проведеннямайстер-класів студентами творчихспеціальностей для дітей, батьків; волонтерство, допомога, акції для дітей з особливими потребами; підтримкаобдарованихстудентів, їхнавчання, працевлаштування; створенняКреативноїгалявини ЧІКС у дворіуніверситету; проведенняекологічно-благодійнихпроектів; проведеняспік-клабуаглійськоїмови; спільневидання зі студентами книг, статей, відеороліківтощо.

Щоцедаєдітям: по-перше, дітям ми даруємотворчих, соціально активнихучителів, а отже, щасливешкільнежиття та гарнемайбутнє.

Щоцедає студентам: можливістьрозвиватися, пізнаватисвіт і себе, знайомитися з сучаснимипідходаминавчання і виховання через неформальнуосвіту; для обдарованихмолодих людей розуміння, щоти - особлививй, а не дивний; працелаштуватися у кращірозвивальністудіїміста; можливістьотримуватинатхнення і задоволеннявідроботи з дітьми.

Щоцедаємісту: креативні кадри, здатніпрацюватинатхненно, дійснорозвиватиосвіту; цікавіпроекти на кшталт "МалюнкиЧернігівськихорнаментіввишивки в міських арках" та ін.

Щоцедаєкраїні: збільшеннягромадськоїактивності, розвитокшкіл (вінпочинається, на нашу думку - з свідомостіучителів), змінасвідомостіусібільшоїкількостігромадян, розуміння, що "Європа" в першу чергу у нас в голові.

Кiлькiсть переглядiв: 61

Коментарi